Breda: +31 76 514 74 44

Chaam: +31 16 149 25 08

boekhouding@ackoijen.nl

Indieningstermijnen Belgische belastingaangiftes

Oeps mijn Belgische belastingpapieren … Ik ben toch niet te laat?

Indien u een mandataris volmacht geeft kan u nog tijdig een aangifte laten indienen m.b.t. uw inkomsten van 2018 en dit zowel in de personenbelasting, als in de belasting der niet-inwoners voor natuurlijke personen. Voor deze laatste is sinds begin vorige het elektronische platform Tax-on-web (TOW) weer operationeel.

De deadline voor indiening is vastgesteld op 5 december e.k. Voor de personenbelasting daarentegen is de deadline reeds 24 oktober e.k.

Wat is nu weer de indieningstermijn voor Belgische belastingaangiftes?

De termijn verschilt naargelang :

 • De belasting waaraan u onderworpen bent.
 • Het feit of u al dan niet een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen.
 • Het feit of u een mandataris heeft gevolmachtigd (boekhouder,…)

 

Personenbelasting (PB)

Indien u rijksinwoner van België bent, dient u aangifte te doen in de personenbelasting. Indien u dat eigenhandig doet, dient uw aangifte ingediend te zijn op papier tegen eind juni of via TOW tegen medio juli. Indien u daarentegen een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, dient u niets te doen als u akkoord gaat met de daarin opgenomen gegevens. Als u echter niet akkoord gaat of toevoegingen (vb. het bestaan van een rekening in het buitenland) wenst te doen, gelden voormelde termijnen.

U kan weliswaar ook na voormelde termijnen nog een mandataris volmacht geven, maar strikt genomen betreft het een laattijdige aangifte, indien uw mandataris nog aanpassingen doet aan het voorstel. Het is omgekeerd ook mogelijk dat u, niettegenstaande dat u een mandataris aanstelt, reeds een aanslagbiljet ontvangt vóór 24 oktober 2019.

Let op ! Het is wel degelijk uw verantwoordelijkheid als belastingplichtige om te controleren of het voorstel volledig is, anders stelt u zich bloot aan mogelijke sancties wegens het doen van een niet-volledige aangifte. Controleer dus in elk geval bij het doen van een aangifte via TOW of bij een voorstel van aangifte volgende punten, indien van toepassing:

 • het aantal personen ten laste
 • of er rekening werd gehouden met het feit dat u of één van uw gezinsleden mogelijk een handicap heeft,
 • of alle elementen die recht geven op een belastingvermindering ingevuld werden (vb. aftrekbare giften, uitgaven voor kinderopvang en onderhoudsuitkeringen,…).

Indien er sprake is van buitenlandse (niet-Belgische) elementen of ingehouden roerende voorheffing die u wenst te recupereren, zal u aan de slag moeten en deze gegevens toevoegen, aangezien de Belastingdienst hier niet van op de hoogte is of pas nadat de indieningstermijn reeds verlopen is.

Full service of complete administratie?

Wij kunnen full service alles voor u verzorgen tot aan het voeren van de complete administratie.

U kunt kiezen uit de verschillende services:

 

 • Oprichten bedrijf in juiste bedrijfsvorm (BV, VOF, NV, Stichting, etc. etc.)
 • Opzetten en voeren personeels administratie
 • Aangiften Nederlandse belastingdienst
 • Aangiften Belgische belastingdienst
 • Rapportages
 • Opstellen en controleren overeenkomsten
 • Dagelijkse administratie
 • Wij doen dat in nauwe samenwerking met u of uw huidige financiële partner.

“A.C. Koijen & Partners zorgt ervoor dat u zich kunt richten op uw kernactiviteit en helpt u met het succesvol betreden van de Nederlandse markt.”

Belasting der niet-inwoners (BNI)

Indien u buiten België woont, maar wel inkomsten uit België ontvangt (vb. loon, huur,…), bent u in principe aangifteplichtig in de belasting der niet-inwoners. Recent is de Belastingdienst begonnen met de papieren aangifte voor inkomsten 2018 te versturen. 

Deze dienen ingediend tegen 22 november e.k. !

Mocht u tegen half oktober nog geen aangifte ontvangen hebben, dan contacteert u best het Contactcenter van de Belastingdienst (telefonisch op nummer 02 572 57 57) Indien u eigenhandig of via mandataris aangifte wenst te doen via TOW dan ligt de deadline op 5 december 2019. U kan enkel aangifte doen via TOW indien u nog beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart of een buitenlandertoken. Mocht u tegen half oktober nog geen aangifte ontvangen hebben, dan contacteert u best het Contactcenter.

Wat moet ik allemaal doen bij verhuis naar buitenland (emigratie)?

In geval van emigratie zal u een aangifte Speciaal in moeten dienen in de personenbelasting voor de periode van 1 januari tot de dag van uw vertrek uit België. Om deze papieren aangifte te krijgen zal u zelf contact moeten opnemen met het bevoegde belastingkantoor dat dan een aangifte uitreikt. Een aangifte speciaal is vooralsnog niet mogelijk via TOW. De wettelijk voorziene indieningstermijn is uiterlijk 3 maanden na uw vertrek indienen, dus doe tijdig het nodige.

Als u na uw vertrek inkomsten uit België blijft genieten, wordt u belastingplichtige in de belasting der niet-inwoners. Dit is ook het geval indien u gaat werken in België, maar buiten België gedomicilieerd bent. Om een aangifte in de belasting der niet-inwoners te ontvangen dient u zich online te registreren via het daartoe geëigende webformulier.

Mocht u dat nog niet gedaan hebben, terwijl u wel inkomsten ui België geniet, gelieve dit dan zo snel mogelijk in orde te brengen, aangezien u hier wettelijk toe verplicht bent en er mogelijk nog een belastingteruggave uit de bus rolt. Naast het aanvragen van een aangifte bent ook U verplicht bepaalde gegevens door te geven aan de Belastingdienst, zoals een verhuis in het buitenland of een nieuwe gezinssituatie (vb. huwelijk, wettelijk samenwonen, echtscheiding, overlijden).

Kortom, veel zaken dient u zelf of uw mandataris te initiëren!

Wij beantwoorden uw vragen graag.

Maak een afspraak voor een advies of kennismaking

Locaties

Vestiging Breda

Esserstraat 79
4813 EJ Breda
Tel. 0031 - 76 514 74
E-mail: boekhouding@ackoijen.nl

Vestiging Chaam

Raadhuisplein 1
4861 RV Chaam
Tel. 0031 - 16 149 25 08
E-mail: boekhouding@ackoijen.nl

Behoefte aan meer administratie- en belastingadvies?

Zowel zakelijk als particulier